W dniu 3 czerwca 2017 r. na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej odbył się pierwszy w Polsce – piknik zawodowy, skierowany do dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej. Firma TORPOL z przyjemnością uczestniczyła w wydarzeniu z mocą prezentów dla dzieciaków. 
Organizatorami wydarzenia byli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Podlaskie Kuratorium Oświaty oraz Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca.

Piknik zawodowy ma na celu integrację społeczną pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej, którzy poprzez zabawę mieliby możliwość zapoznania się z różnymi branżami zawodowymi, a także rozbudzenie ich ambicji co do wyboru ich ścieżki rozwoju zawodowego.