12 konferencja AGRO-Podlasie za nami. W tym roku wyjątkowo innowacyjna – zarówno w samej organizacji jak i treści. Innowacyjność organizacji polegała na tym, iż prowadzone równolegle były 2 bloki tematyczne:

1)    blok pod tytułem „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem”, który skierowany był głównie do kadry naukowej,

2)    blok pod tytułem „Innowacje w rolnictwie” – skierowany do rolników i osób z otoczenia rolnictwa.

Blok naukowy swoją obecnością zaszczycili goście ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy, Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Był również gość z zagranicy - mgr Jeremiah A. Ajisope z Nigerii. Podczas sesji wygłoszono 10 prezentacji związanych z szeroko pojętą tematyką zarządzania zrównoważonym rozwojem.

Blok rolny był w tym roku szczególnie wyjątkowy – gdyż poza tzw. „suchą” teorią dr inż. Andrzej Borusiewicz z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dokonał praktycznej demonstracji systemów rolnictwa precyzyjnego m.in. inteligentnego opryskiwacza.

Swoją obecnością Konferencję zaszczycił Pan Stefan Krajewski – członek Zarządu Województwa  Podlaskiego i wygłosił wykład na temat szans na rozwój podlaskiego rolnictwa.

Ale chyba najbardziej wyczekiwanym punktem Konferencji była loteria fantowa, podczas której, jej uczestnicy mogli wylosować nagrody-upominki. Fundatorami nagród były firmy: Agrocentrum Pietruszyńscy, Birawit Szczuczyn, Torpol Grajewo, Toyota Ełk i Podlaska Izba Rolnicza. Jednak najbardziej wyczekiwana była wycieczka do siedziby Parlamentu Europejskiego ufundowana przez europosła Jarosława Kalinowskiego - którą wylosował sympatyczny Pan Bronisław. Dziękujemy wszystkim fundatorom nagród – dzięki ich pięknej społecznej postawie nasze AGRO-Podlasie wciąż trwa.

Konferencję zakończył mini recital Zespołu KŁOSEK działającego przy Zespole Szkół w Niećkowie.