Z przyjemnością informujemy, że TORPOL został Laureatem XXIII edycji Programu "Przedsiębiorstwa Fair Play" i zdobywcą Nagrody Specjalnej za Działalność Proekologiczną 2020. Na takie wyróżnienia pracujemy cały rok budując dobre relacje z kontrahentami, partnerami, pracownikami i społecznością lokalną. Cieszy fakt, że Kapituła Programu doceniła nasze przedsięwzięcia proekologiczne w kierunku wprowadzania innowacji produktowych, działań edukacyjno-promocyjnych na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej naszych interesariuszy.