Z dumą realizujemy obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, wynikający z ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniami za pośrednictwem Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.