W związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach programu POPW spółka TORPOL dokonała wyboru najlepszej oferty.

Załączniki