INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania polegającego na wyborze Wykonawcy badań nad
wytworzeniem ekologicznego papieru workowego z masy papierniczej o zwiększonym udziale makulatury z uwzględnieniem
zagrożeń mikrobiologicznych za najkorzystniejszą  została uznana oferta
Politechniki Łódzkiej Instytut Papiernictwa i Poligrafii 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223


Załączniki