W dniach 3-4  grudnia  w Pensjonacie „RAJ” w Rajgrodzie odbyło się kolejne szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej firmy TORPOL.

Niezwykle istotnym aspektem w usprawnianiu procesów produkcji jest zarządzanie pracownikami, dlatego do realizacji wybraliśmy Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/koordynatora produkcji. Planowane kształcenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem. Pokazuje, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Omówione zostały  metody skutecznej motywacji i oceny pracy. Dedykowani do przeszkolenia pracownicy produkcji dowiedzieli się, jak maksymalnie wykorzystywać czas, by zwiększyć efektywność swoją i pracowników. Dzięki środkom z KFS udało się nam przeprowadzić szkolenie z narzędzi doskonalenia produkcji – LEAN, KAIZEN, TOC, GEMB, dzięki któremu nasi pracownicy mieli możliwość zaprojektowania działań mających na celu doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych w organizacji. Profesjonalny sposób przeprowadzenia szkolenia po raz kolejny przesądziło o wyborze instytucji szkoleniowej Progress Project Sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy uczestniczkom i uczestnikom szkolenia za aktywny udział i wspólnie spędzony czas.